Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

In Praktijk Sensitive wordt er op de volgende manier met uw persoonlijke gegevens om gegaan:

Na de intake in praktijk Sensitive en wederzijdse goedkeuring voor behandeling vraag ik u de algemene behandelovereenkomst,  de behandelovereenkomst complementaire kwaliteitstherapeuten en deze privacy verklaring te ondertekenen.

Mijn algemene voorwaarden voor de behandeling staan vermeld op mijn website (www.praktijksensitive.nl ) Deze kunt u voor de aanvang van het 1e consult lezen. Met het tekenen van de behandelovereenkomsten geeft u toestemming voor het naleven van mijn algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de GAT. Na het 1e consult komt u terug voor een 2e consult en daarin leg ik u mijn werkwijze uit . Zo mogelijk geef ik u adviezen op het gebied van leefwijzen, voeding of coaching nav uw hulpvraag. Na 5x bespreken we uw voortgang en bekijken we samen wat er nog aan behandeling nodig is of dat de behandeling voor deze hulpvraag klaar is en u kunt stoppen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke verplichting, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Ik heb de plicht uw dossier 20 jaar en op naam gezette facturen 7 jaar te bewaren.

Uw dossier bevat mijn gegevens over de door mij uitgevoerde onderzoeken en behandelingen van uw gezondheid. Daarnaast bewaar ik daar de informatie die ik van u heb gekregen bv uitslagen van bloedonderzoeken, uitslagen van specialisten ect. Mocht het noodzakelijk zijn dan kan ik informatie, alleen na uw schriftelijke toestemming, doorgeven aan een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts of een fysiotherapeut, of als doorverwijzing naar een andere behandelaar.

U kunt uw eigen dossier altijd inzien. Uw dossier wordt digitaal bewaard op mijn  computer met een wachtwoord en op een externe harde schijf. En in de toekomst in een elektronisch patiënten dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Dit houdt in dat ik:

  • Zeer zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Ze alleen inzet en gebruik voor het doel waarvoor ze nodig zijn.
  • Op de factuur die u van mij ontvangt, alleen de gegevens staan die door de zorgverzekeraar gevraagd worden. Hierdoor kunt u deze nota declareren (indien u aanvullend verzekerd bent)
  • Ervoor zorg draag dat derden geen toegang hebben tot uw gegevens om data lekken te voorkomen. Mijn computer is goed beveiligd, er is een externe harde schijf voor een copy (opgeslagen in de kluis), mijn site is volledig beveiligd en als u via de site mailt, verdwijnt deze mail, indien ongelezen,  binnen 3 dagen uit mijn mailbox.
  • U anoniem kan indienen als casus tijdens een collegiaal overleg. Ik vraag u hiervoor van tevoren expliciet toestemming.

Ik heb een waarnemer bij langdurige ziekte of plotseling overlijden. Degene die dit doet is een goede collega van mij en staat onder het kopje officiële documenten met haar naam en website. Deze persoon krijgt, indien noodzakelijk en gewenst, als enige toegang tot uw medische gegevens en kan u verder helpen als ik daartoe niet meer in staat ben. U kunt er ook voor kiezen om uw dossier igv mijn overlijden te laten vernietigen.