Home » Tarieven

Tarieven

praktijk-sensitive-tarieven

Tarieven:

1e consult van 1.5 uur €110,-
Vervolg consulten € 85,-
Astrologie consulten € 60,-

Betaling van het consult kan via mobiele telefoon, contant of door overmaking vooraf op mijn rekeningnummer. In de praktijk is geen pinapparaat aanwezig. Vanaf 2024 worden mijn consulten niet meer door de zorgverzekeraar vergoed.

Een natuurgeneeskundige/ fytotherapie behandeling kan de reguliere geneeswijzen aanvullen, maar nooit vervangen. De cliënt heeft zelf de verantwoordelijkheid om bij klachten eerst zijn behandelend arts te bellen of te consulteren.

Afmelding van een consult kan tot 48 uur van te voren. Anders ben ik helaas genoodzaakt het gehele consult in rekening te brengen.

Ik ben als therapeut op de hoogte van de COVID maatregelen.
De praktijkruimte en de behandelwijzen zijn hierop aangepast.
Heb je klachten, blijf thuis en maak een nieuwe afspraak.

In 2003 ben ik, na een 6-jarige Hbo-opleiding, gediplomeerd en beëdigd als Natuurgeneeskundig therapeut aan de Academie voor Natuurgeneeskunde Hilversum.
Als therapeut ben ik altijd op zoek naar de beste beroepsvereniging. De 1e 15 jaar van de praktijk (van 2004-2019) ben ik aangesloten geweest bij de beroepsvereniging NWP (Nederlandse Werkgroep voor Praktizijns). Vanaf januari 2020 heb ik mij aangesloten bij de beroepsvereniging de CAT (collectief alternatieve therapeuten).

CAT VERGOEDBAAR 2024 CAT-2024

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. Vanaf 2022 moet iedere zorgverlener voldoen aan de Wkkgz (de Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg). Deze wet regelt de positie van de cliënt, als hij een klacht heeft over de geleverde zorg en geeft aan hoe klachten kunnen worden aangepakt en gemeld. Ook beschrijft de Wkkgz de meldplicht voor de zorgaanbieders over incidenten. De GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Doordat ik lid ben van de CAT, ben ik ook lid van de GAT en de BAT. Voor meer informatie over de GAT https://gatgeschillen.nl of klik op het logo.

GAT 2024 BAT-2023-logo empty-bg

Meer informatie BAT: https://www.batverzekeringen.nl

In 2015-2016 heb ik de verplichte medische basiskennis (MBK 45 EC) gedaan. Deze opleiding voldoet aan de Plato eindtermen. Afhankelijk van je verzekering blijven mijn consulten hierdoor (gedeeltelijk) vergoed door jouw verzekeraar. Kijk voor meer informatie in de polisvoorwaarden van je verzekering of vraag na voor welke behandeling je (nog) een vergoeding krijgt. Vergoedingen voor behandelingen kunnen jaarlijks door de zorgverzekeraar veranderd worden. Alleen individuele en curatieve therapie wordt vergoed en erkent door de beroepsorganisatie.

Vergoedbare CAT-therapeuten 2023: https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars

Vervanging in de praktijk bij langdurige ziekte of bij overlijden door mw K. Nusteling van praktijk Kristal of van Mw M. Korenhof van praktijk de Korenbloem.